Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος (ΣΥΔΕΛΤΑ)

Με το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος μπορείτε να αποστείλετε δέματα εντός Ελλάδας, γρήγορα και απλά. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει 3 βήματα:

  1. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία με τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη καθώς και τα στοιχεία του δέματος στην ηλεκτρονική φόρμα
  2. Εκτυπώνετε το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος σε φύλλο Α4
  3. Προσκομίζετε σε Ταχυδρομικό Κατάστημα των ΕΛΤΑ το εκτυπωμένο Δελτίο μαζί με το Δέμα σας.

Το Συνοδευτικό Δελτίο Δέματος αφορά στην αποστολή απλού δέματος εσωτερικού χωρίς αντικαταβολή.

Σε περίπτωση τακτικών αποστολών ή κατάθεσης μεγάλου όγκου Δεμάτων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Ταχυδρομικό Κατάστημα των ΕΛΤΑ.