ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν στους εταιρικούς τους πελάτες ηλεκτρονικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Πιο εύκολα, πιο γρήγορα!

Αποκτήστε πρόσβαση σε επικαιροποιημένους ταχυδρομικούς κώδικες για την επικοινωνία σας με τους πελάτες σας

Συμπληρώστε και εκτυπώστε συνοδευτικά δελτία δέματος από το γραφείο σας, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο